APM สนับสนุนโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง”

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มอบหมายให้นายเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 4” จำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริษัทโตโยต้า บัสส์ สาขาวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้