KTAM ชี้เป้ากองทุนลดหย่อนภาษีรับ 3 เทรนด์มาแรงของโลกในอนาคต

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงไทย” เปิดมุมมองนักลงทุน สู้กับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิด แนะนำการลงทุนต้องปรับตัว เรียนรู้ ตามสถานการณ์และเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ย้ำกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงได้ดี ชูลงทุนตามเทรนด์ได้ลดหย่อนภาษี 3 กองทุน KT-ESG RMF ธีมรักษ์โลกแบบยั่งยืน และธรรมาภิบาลที่ดี กองทุน KT-HEALTHC ธีมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ กองทุน RMF KT-WEQ RMF ธีมลงทุนหุ้นทั่วโลก

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ผ่านมากระทบคนทั้งโลก ทำให้ทุกคน ทุกอาชีพต้องเร่งปรับตัว หลายคนต้องปรับมาทำงานแบบ Work From Home บางคนต้องเปลี่ยนอาชีพ เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าที่จะมาถึง

สำหรับด้านการลงทุน ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ และต้องมองให้ออกว่า แนวโน้มและเทรนด์ของโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงและมีเคลื่อนไหวมาก จะอยู่ในธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพราะในอนาคตสิ่งแวดล้อมหรือธรรมาภิบาลจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการรักษา รวมทั้งกิจการที่ดีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็จะถูกจับตา เพราะมาจากแนวคิดร่วมกันของบรรดาประชาคมโลก 2.กลุ่มธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีและสุขภาพ อันนี้ก็คิดว่าเห็นกันแน่นอน จากโควิดที่ผ่านมา เทคโนโลยีกับสุขภาพมาคู่กันแน่ ๆ การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่หลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ และยังมีโอกาสในการเติบโตระยะยาว และ 3.กลุ่มธุรกิจที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับการเติบโตในทุกโอกาส

นางชวินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ KTAM มีกองทุนที่ให้นักลงทุนได้ตามเทรนด์และลดหย่อนภาษีได้ ทั้ง 3 กลุ่ม อาทิ กองทุน KT-ESG RMF (ธีมรักษ์โลกแบบยั่งยืน และธรรมาภิบาลที่ดี) กองทุน KT-HEALTHC RMF (ธีมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ) และ KT-WEQ RMF (ธีมการลงทุนในหุ้นทั่วโลก) ดังนั้นถ้าใครมองว่าแนวโน้มของธุรกิจเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต และอยากเตรียมแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเกษียณไว้ล่วงหน้า เราสามารถเลือกลงทุนในกองทุนกลุ่มนี้ก็ได้ เพื่อตอบโจทย์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการลงทุนกลุ่มนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถปรับเปลี่ยน กอง RMF ที่ถืออยู่ได้ อย่างไรตาม การเรียนรู้ และปรับตัวเสมอ แม้ว่าสถานการณ์และเทรนด์แนวโน้มต่างๆ ของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งสำคัญการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

สำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งทั้ง 3 กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน KT-HEALTHC RMF และ KT-WEQ RMF มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้สนใจกองทุน ของทาง KTAM สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงไทย www.ktam.co.th หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 ส่วนนักลงทุนท่านไหนที่สนใจ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด และยังสามารถลงทุนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ง่าย สะดวก ปลอดภัย อีกด้วย

คำเตือน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน SSFและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนด และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร