APM มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์การเรียนโรงเรียนหัวเขาแก้ว

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ, สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมที่ปรึกษาบริษัท และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนหัวเขาแก้ว อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี กนิษฐา โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้