CKP ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

HoonSmart.com>>”ซีเค พาวเวอร์” ประกาศข่าวดี บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์  และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 4 ใบ ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มุ่งสู่อนาคตพลังงานสะอาด

บริษัทในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์  (XPCL) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2  (NN2) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ใน สปป. ลาว ประสบความสำเร็จอีกระดับ ได้รับ ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) รวม 4 ใบ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือ CKP ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล

ทั้งนี้ XPCL ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 3 ใบ ได้แก่ ISO 9001: มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001: มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วน NN2 ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 1 ใบ ได้แก่ ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ CKP ที่มีความตระหนักและใส่ใจในด้านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี  2608 และยังให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน