ส่องผลตอบแทน RMF 1 ปี หุ้นเวียดนามพุ่ง 65% รอบ 3 ปีหุ้นเทคฯ เด่น

HoonSmart.com>>”มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” เปิดผลตอบแทนกองทุน RMF ลงทุนหุ้น ย้อนหลัง 1 ปี ลุยหุ้นเวียดนามได้ผลตอบแทนสูงสุด 65% ย้อนหลัง 3 ปี ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีทำได้สูงสุดเฉลี่ย 33% ต่อปีและย้อนหลัง 5 ปี กองทุนที่ลงทุนหุ้นเติบโตทั่วโลกผลตอบแทนสูงสุดเฉลี่ย 15% ต่อปี ด้านเงินไหลเข้าสุทธิ RMF รอบ 11 เดือนแรกสุทธิกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท เฉพาะ RMF หุ้นไหลเข้าสุทธิสูงถึง 1.5 หมื่นล้านบาท หนุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน RMF ทั้งระบบเติบโต 8.2% จากสิ้นปีก่อน

ส่องผลตอบแทนกองทุนรวมลดหย่อนภาษีในช่วงเดือนสุดท้ายของปี อย่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หนึ่งในเงื่อนไขที่ต้องถือลงทุนระยะยาวจนอายุ 55 ปี พบว่า ณ สิ้นเดือนพ.ย.2564 ข้อมูลจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) กองทุน RMF ลงทุนในหุ้นที่สร้างผลตอบแทนสูงย้อนหลัง 1 ปีส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยอันดับหนึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม สูงถึง 65.33% ของกองทุน ASP-VIETRMF บลจ.แอสเซทพลัส รองลงมาลงทุนหุ้นอินเดีย 46.95% ของกองทุน B- INDIAMRMF บลจ.บัวหลวง ขณะที่อันดับสามลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็ก 35.71% ของกองทุน KMSRMF บลจ.กสิกรไทย

ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี กองทุนที่ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 32.99% ต่อปี ได้แก่กองทุน KFGTECHRMF บลจ.กรุงศรี รองลงมาเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคเช่นเดียวกัน 28.32% ต่อปี กองทุน B-INNOTECHRMF บลจ.บัวหลวง อันดับสาม ONE-UGERMF-A ลงทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก ของบลจ.วรรณ ผลตอบแทนเฉลี่ย 27.07% ต่อปี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี กองทุนที่ลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดเฉลี่ย 15.05% ต่อปี ได้แก่ กองทุน TMBGQGRMF บลจ.ทหารไทย รองลงมากองทุนหุ้นยุโรป KEURMF บลจ.กสิกรไทย อยู่ที่ 14.64% ต่อปี และอันดับสามลงทุนหุ้นทั่วโลก T-GlobalEQRMF บลจ.ธนชาต 14.13% ต่อปี

หากระยะยาวขึ้นผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีเป็นกองทุนหุ้นไทยทั้งหมด โดยกองทุน KKPEQRMF บลจ.เกียรตินาคินภัทร ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 8.63% ต่อปี รองลงมาเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นไทยเช่นกัน TEGRMF-A ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.99% ต่อปีและอันดับสามลงทุนหุ้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น พลังงาน สื่อสาร ขนส่ง ไดเแก่กองทุน IN-RMF ของ บลจ.บัวหลวง ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.62% ต่อปี

สำหรับภาพรวมกองทุนรวมหุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นเดือนพ.ย.2564 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากสิ้นปีที่แล้ว ในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ระดับ 9 พันล้านบาท หากในช่วงเดือนธ.ค. มีเงินไหลเข้าสุทธิอย่างน้อย 2.3 หมื่นล้านบาทก็จะทำให้เม็ดเงินไหลเข้ารวมทั้งปีอยู่ในระดับเดียวกับปี 2563 ที่ 3.6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนธ.ค.2563 มีเงินไหลเข้ากองทุน RMF รวม 2.6 หมื่นล้านบาท

มูลค่าเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกองทุน RMF


กองทุน RMF ประเภทตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ประเภทอื่นเป็นเงินไหลออกสุทธิ ในรายกลุ่ม Morningstar Category แสดงให้เห็นว่าการลงทุนต่างประเทศยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน โดยเฉพาะเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิกลุ่มตราสารทุนต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินไหลเข้าสุทธิรอบ 11 เดือน นำโดยกลุ่มหุ้นจีนและหุ้นทั่วโลกที่มีเงินไหลเข้ารวมกันกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

ในขณะที่กลุ่มหุ้นไทยทั้งกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก และกลุ่มที่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม (sector fund) เป็นเงินไหลออกรวมเกือบ 5 พันล้านบาทแม้จะมีแนวโน้มเงินไหลเข้าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

อ่านข่าว
KTAM เสิร์ฟ 3 กองทุนใหม่วางแผนภาษี รับเทรนด์รักษ์โลก-จับจังหวะศก.เอเชียฟื้น
KTAM ส่ง 2 กองทุน SSF-RMF กลุ่มเทคโนโลยี รับเทศกาลลดหย่อนภาษี
บลจ.กสิกรฯชวนลงทุน SSF-RMF ดาวเด่นเน้นเก็บออม ปลื้ม K-CHANGE-SSF แชมป์ขายดี
MFC ออกกองประหยัดภาษี MRENEWRMF ลงทุนธุรกิจพลังงานยั่งยืนทั่วโลก
บลจ.ยูโอบีเปิดตัว 2 กองทุน SSF ลงทุนหุ้นนวัตกรรม-ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก