บลจ.ยูโอบีเปิดตัว 2 กองทุน SSF ลงทุนหุ้นนวัตกรรม-ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบีเปิดตัว 2 กองทุน SSF “ยูไนเต็ด ไชน่า แอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์” ลงทุนหุ้นจีนได้ประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมและเทรนด์การเติบโตอื่นๆ ส่วนกองทุน “ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์” ลงทุนหุ้นกลุ่มนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนเพื่อการออม (SSF) บลจ.ยูโอบี นำเสนอกองทุน 2 กองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดยูไนเต็ด ไชน่า แอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI-SSF) และ กองทุนเปิดยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV-SSF) โดยเน้นลงทุนในนวัตกรรมที่จะเข้ามาเป็นกระแสขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในอนาคต สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุนในกองทุน SSF ที่เน้นการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เริ่มเปิดให้ลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บลจ.ยูโอบี ยังจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายสำหรับยอดเงินลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF ทุกๆ 50,000 บาท ตั้งแต่ 4 มกราคม –30 ธันวาคม 2564 นี้ จะได้รับฟรีของสมนาคุณมูลค่า 100 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด) https://www.uobam.co.th/srcm/publication/mlq3ioblt/io/bl/o0x0/Promotion-SSF-RMF_Sep21.pdf

สำหรับกองทุน UCI-SSF เป็นกองทุนประเภท feeder fund ที่ลงทุนผ่านกองทุน United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) บริหารกองทุนโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยมีผู้บริหารกองทุนร่วมคือ Ping An Fund Management (Ping An FMC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Ping An Insurance Group หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุนยูโอบี และพันธมิตรอย่าง Ping An นั้น เป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการบริหารกองทุน UCI เนื่องด้วยความเป็นผู้จัดการกองทุนท้องถิ่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการลงทุนเชิงลึกในบริษัทจีนได้อย่างทันเหตุการณ์และใกล้ชิด

กองทุน UCI-SSF มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active ผสานกับความเชี่ยวชาญผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น โดยกระจายการลงทุนหุ้นจีน A-Shares ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทระดับเล็ก กลาง ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ จะทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในหลายมิติ

กองทุน UCI-SSF ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน (A-Shares) ที่มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หลักจากการใช้นวัตกรรมและเทรนด์การเติบโตอื่นๆ โดยครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) การแพทย์และดูแลสุขภาพ (Healthcare) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Driving) การผลิตแบตเตอร์รี่ พลังงานทดแทน (Renewable energy) บริการสื่อและการสื่อสาร การผลิตวัสดุอุปกรณ์ ตลอดไปจนการทำโมเดลธุรกิจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทางผู้จัดการกองทุนสามารถคัดเลือกบริษัทจากหลายธุรกิจที่เข้ากับธีมการลงทุนของกองทุน UCI โดยคำนึงถึงแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจของแต่ละบริษัทในระยะยาว

ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การผลิตขั้นสูง, semiconductor, เทคโนโลยีควอนตัม และ 5G อีกทั้ง มีมาตรการทางภาษีสนับสนุนการทำวิจัย และบางกลุ่มธุรกิจ โดยลดอัตราภาษีลงจากระดับ 25% มาเหลือ 15% รวมถึงผ่อนคลายเกณฑ์การเดินทางเข้า-ออกประเทศ เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศให้มาเริ่มธุรกิจและลงทุนในประเทศจีน

ส่วนกองทุน UCI-SSF จับกระแสการลงทุนเมกะเทรนด์ (Megatrend) ที่มาแรงของโลก นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (EV) ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (EV) อนาคต ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ด้วย ข้อกฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์ช่วยผลักดันให้ระบบขนส่งหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น มหานครขนาดใหญ่ทั่วโลก จะสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งโดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2030 รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมด 30 (2.5% ในปี 2019) มีมูลค่าตลาด EV จะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ รวมไปถึงรายได้จากระบบเชื่อมต่อต่างๆ และการใช้ยานพาหนะร่วมกัน อาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

UEV-SSF มีโครงสร้างกองทุนประเภท Fund of funds ที่ลงทุนผ่านกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) และกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF (กองทุนหลัก) บริหารโดย Robeco และ Global X Management Company โดยในส่วนกองทุนของ RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active โดยทีมผู้เชี่ยวชาญบริหารการลงทุน เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายเช่น ธุรกิจการขายชิ้นส่วนการผลิต EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ และเครื่องส่งกำลังไฟฟ้า (EV component suppliers) โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ EV และระบบ software ในการติดตั้ง (EV car manufacturers & Subsystem suppliers) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องชาร์ตไฟและเทคโนโลยีการส่งไฟฟ้า (Electrical grid & Charging Infrastructure) AI การเชื่อมต่อและการขนส่งสาธารณะ (Vehicle connectivity & Autonomous driving)