NV รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 64”

NV รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 64”

ยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค ( NV )  รับรางวัล Business + Product of the Year Awards 2021 ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัลดังกล่าว จัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี  และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เกิดจาก บริษัทฯ มีฐานข้อมูลลูกค้ากว่าหนึ่งล้านราย ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และพัฒนาสินค้าใหม่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้มีโอกาสขายสินค้ามากยิ่งขึ้น