โบรกฯ คาด BWG, CHO แม่-ลูก AJA, SAAM ติด Cash Balance

HoonSmart.cm>> โบรกฯ คาดหุ้น AJA พร้อมวอร์แรนต์ AJA-W3 , BWG-CHO-SAAM พร้อมวอร์แรนต์ SAAM-W1, SAAM-W2 เข้าเกณฑ์ Cash Balance

บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก เปิดเผยว่า หุ้นที่เข้าข่ายใช้เกณฑ์ Cash Balance ได้แก่ หุ้นบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) และใบสำคัญแสดงสิทธิ AJA-W3, หุ้นบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) , หุ้นบริษัท ช ทวี (CHO) หุ้นบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1, SAAM-W2

ทั้งนี้ รอตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อเย็นนี้ มีผลสัปดาห์หน้า