PTTEP ตั้งงบลงทุน 5 ปีกว่า 9 แสนล้านบ. เป้าปริมาณขายโต 5%ต่อปี

HoonSmart.com>>ปตท.สผ. เผยแผนลงทุนปี 65 กว่า 1.9 แสนล้านบาท รวม 5 ปี  911,124 ล้านบาท ให้ความสำคัญธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  เน้นรักษากำลังการผลิต เพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมจากโครงการหลัก พัฒนาโครงการเพิ่มการผลิตในอนาคต  แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ  รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จัดสรรงบ  ESG

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.(PTTEP) เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไว้ที่ 5,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เทียบเท่า 190,036 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (CAPEX) จำนวน 3,217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 107,895 ล้านบาท และรายจ่ายดำเนินงาน (OPEX) จำนวน 2,449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เทียบเท่า 82,141 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนงานหลัก  ได้แก่

1. รักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการมาเลเซีย โครงการโอมาน แปลง 61 และโครงการซอติก้า รวมถึง การเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการเป็นผู้ดำเนินการและการเริ่มต้นสัญญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ จี 2/61 (แหล่งบงกช) โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 2,494 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ  83,661 ล้านบาท

2. เพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้น 3 โครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน โครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 บี ซึ่งประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลแหล่งลัง เลอบาห์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ (ระยะที่ 2) ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน โดยจัดสรรรายจ่ายลงทุนรวม 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 15,312 ล้านบาท

3. เร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร รองรับการเติบโตในระยะยาว โดยได้จัดสรรรายจ่าย  262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 8,788 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและหลุมประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในประเทศมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเม็กซิโก

สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2565-2569) บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรวม 27,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 911,124 ล้านบาท

ทั้งนี้ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น ในช่วง 5 ปี ที่ประมาณ  5%

“ ปี 2565 บริษัทจะจัดสรรงบ เพื่อรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก เช่น การลงทุนในแหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซฯ ให้มากขึ้น ส่วนแผนงาน 5 ปี จะเน้นการพัฒนาแหล่งก๊าซฯและน้ำมันที่ ปตท.สผ. ได้สำรวจพบหลายแหล่งในประเทศมาเลเซีย เพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียม เฉลี่ยประมาณ 5%  ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจใหม่ มากขึ้น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจพลังงาน (Energy Transition) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายมนตรี กล่าว

สำหรับธุรกิจใหม่ที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ การต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พลังงานใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน รวมถึง การลงทุนในการดักจับคาร์บอนและการนำมาใช้ประโยชน์ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI & Robotics) รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาโครงการ Gas to Power

นอกจากนี้  ปตท.สผ. ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG)  เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวางแผนการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต รวมถึงการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ (CSR) เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย