ศบค. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 5,854 ราย เสียชีวิต 30 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 5,854 ราย เสียชีวิต 30 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,354 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 รวม 5,854 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,130 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 260 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 457 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 30 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,077,950 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,354 ราย
หายป่วยสะสม 1,979,430 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 79,250 ราย
เสียชีวิต 30 ราย