BE8 เปิดแผนโตปี” 65 ลุยงานภาครัฐ-วิสาหกิจ

HoonSmart.com>>“อภิเษก เทวินทรภักดี “ ซีอีโอ BE8 เปิดแผนเติบโตปี 2565 รุกงาน CRM ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างแบรนด์ตัวเอง เพิ่มรายได้ค่าเช่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์   เป้าหมายขยายเครือข่ายไปต่างประเทศ หลังตั้งสำนักงานย่อยเวียดนาม มองโอกาสเติบโตสูง

นายอภิเษก เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส (BE8)  เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานปี 2565 บริษัท ฯ พร้อมเข้าประมูลงาน CRM (Customer Relationship Management)  การให้คำปรึกษา จัดหา วิเคราะห์และวางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM (Customer Relationship Management)  กับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ มากขึ้น โดยอยู่ระหว่างการยื่นแบบ มูลค่าระดับหนึ่ง เข้ามาช่วยเสริมงานในมือที่มีอยู่ 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่เวียดนาม ซึ่งเปิดดำเนินกิจการ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ภาวะการแพร่ระบาดเชื้อโควิด การปิดประเทศ ส่งผลกระทบธุรกิจและการเดินทาง เชื่อว่าหลังเปิดประเทศและการแพร่ระบาดโควิด ลดลดแล้ว จะเร่งดำเนินงาน เพราะระบบเทคโนโลยี ของเวียดนาม  ยังช้ากว่าไทย 5-10 ปี หลังโควิดแล้ว เชื่อว่าเวียดนาม จะเปลี่ยนแปลง (Transformation) ได้เร็ว

” เป้าหมายการขยายงานไปต่างประเทศ  เพราะบริษัทฯ มีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยที่ผมเคยทำงานกับที่ปรึกษาไอที เบอร์ 1 ของโลกที่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัจจุบัน BE8 มี Salesforce เป็นพันธมิตร-ผู้ถือหุ้น เจ้าของซอฟแวร์ CRM ที่มีส่วนแบ่งตลาดเบอร์ 1 ของโลก  จึงคิดว่า BE8 มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้ารายใหญ่ ทั้งธนาคารพาณิชย์ ค้าปลีก และขนส่ง”

นายอภิเษก กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัท ฯ อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ เป็นแบรนด์ของบริษัท ฯ นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับแบรนด์ดังของโลก รวมทั้งการเพิ่มรายได้ประจำจากการให้เช่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์ มากขึ้น เสริมรายได้งานโปรเจค จากการเป็นที่ปรึกษาติดตั้งระบบ