PAF ได้ไลเซ่นส์ปลูกกัญชง คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนมิ.ย.65

HoonSmart.com>> “แพนเอซียฟุตแวร์” ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ณ ปากช่อง นครราชสีมา คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองเดือนมิ.ย.65 เป็นต้นไป

บริษัท แพนเอซียฟุตแวร์ (PAF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงนั้น เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต นม 35/2564 (ป) ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์กัญชงของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ประมาณเดือนมิ.ย.2565 เป็นต้นไป