‘บลจ.ทาลิส’ ปลื้มยอดขายกองทุนนอกสูงเกินเป้า ส่ง RMF วางแผนภาษีปลายปี

HoonSmart.com>> “บลจ.ทาลิส” ปลื้มเปิดตัว “กองทุนทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์” กองทุนต่างประเทศกองแรกของบริษัท ยอดขายสูงกว่าเป้าหมาย พร้อมเปิด IPO กองทุนทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตอบโจทย์วางแผนภาษีปลายปี

ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทาลิส เปิดเผยว่า บลจ. ทาลิส ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากจากการเสนอขาย กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H) กองทุนรวมต่างประเทศกองแรกของบริษัทที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี NASDAQ-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานดีและอัตราการเติบโตสูง เช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มบริการ เป็นต้น หลังจากปิด IPO บลจ. ทาลิสสามารถระดมเงินลงทุนได้ถึง 780 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (Asset under management: AUM) ของบลจ. ทาลิส เพิ่มขึ้นเกินกว่า 30,000 ล้านบาท

บริษัทได้เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักลงทุนที่ยังคงให้ความสนใจลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ อย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระแสตอบรับที่ดีเนื่องจากกองทุนสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังต่างประเทศในรูปแบบการลงทุนเชิงรับ ในดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นดัชนีที่มีอัตราการเติบโตที่สูงในระยะยาว จากการที่หุ้นในดัชนีส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่สูง มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วโลก และการที่ดัชนีมีการกระจายการลงทุนในหุ้นถึง 100 ตัว เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี

นอกจากนี้ผู้ลงทุนสามารถใช้กองทุน TLUSNDQ-H ในการวางแผนการลงทุนระยะยาวในรูปแบบการทยอยลงทุน หรือ DCA ได้ โดยผลตอบแทนของดัชนีตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 27.21% (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 พ.ย.2564) กองทุน TLUSNDQ-H ทั้ง 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A) และชนิดเพื่อการออม (TLUSMQ-H-SFF) ได้เปิดซื้อขายตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ล่าสุดเพื่อตอบรับความต้องการการลงทุนที่ยังคงมีอยู่สูง บริษัทจึงมีแผนที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศ ผ่านกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ในช่วงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก( IPO) ระหว่างวันที่ 22-29 พ.ย.2564 นี้

กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดี

สำหรับกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกับ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ( TLMSEQ) ในช่วงที่ผ่านมาแม้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนจากวิกฤติโรคระบาด ทำให้เศรษฐกิจในประเทศถดถอยลง แต่ในบางภาคส่วนเล็ก ๆ ของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และบลจ.ทาลิส ได้คัดสรรการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านั้น ส่งผลให้กองทุนเปิด ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ( TLMSEQ) มีผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถพิจารณาได้จากผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงวันที่ 18 พ.ย.2564 อยู่ที่ 58.09% ซึ่งกองทุน TLMSEQ ยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากผลการดำเนินงาน 3 ปี โดย Morningstar Thailand ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้บลจ. ทาลิส ยังมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปลายปีสำหรับผู้ที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ภายใต้การบริหารของบลจ.ทาลิส (ยกเว้นกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)) ระหว่างวันที่ 4 ม.ค.2564 ถึง 31 ม.ค.2565 และ ถือครองจนถึงสิ้นเดือนเม.ย.2565 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) มูลค่า 50 บาท จากยอดเงินลงทุนทุกๆ 25,000 บาท (โปรดศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนกับ บลจ.ทาลิส สามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Online (E- Account Opening ) ได้ที่ www.talisam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทาลิส โทร. 02 015-0222