“กสิกรไทย” ติด DJSI ดัชนียั่งยืนระดับโลก 6 ปีซ้อนแบงก์แรกของไทย

HoonSmart.com>> “ธนาคารกสิกรไทย” ยึดตำแหน่งในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ ประจำปี 64 ทั้งในระดับโลกและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นธนาคารแรกของไทย ด้วยคะแนนมิติธรรมาภิบาล-เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของกลุ่มธนาคารทั่วโลก คะแนนรวมทั้ง 3 มิติ “สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ” สูงเป็นอันดับสองกลุ่มธนาคารทั่วโลกและสูงเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ จัดทำขึ้นโดย S&P Global ประจำปี 2564 หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets สำหรับปี 2564 มีธนาคารชั้นนำทั่วโลกได้รับเทียบเชิญและเข้าร่วมจำนวน 340 แห่ง ทุกธนาคารจะต้องได้รับการประเมินการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Environmental Dimension, Social Dimension and Governance and Economic Dimension)

สำหรับผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2564 ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 โดยปีนี้เป็น 1 ใน 24 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มธนาคารทั่วโลก และได้คะแนนรวมทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ สูงเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มธนาคารทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

น.ส.ขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 6 ปีติดต่อกันดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สะท้อนความสามารถของธนาคารในการเดินหน้าบนหลักการความยั่งยืนอย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ การดำเนินธุรกิจเป็นไปท่ามกลางความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

พร้อมกับการดูแลลูกค้าให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติและไปต่อได้ในภาวะปกติใหม่ ธนาคารกสิกรไทยยังคงรักษาหลักการเรื่องการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนไว้เสมอ โดยประเมินโอกาสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคาร จนกลายเป็น กรีน ดีเอ็น เอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน และเมื่อสิ้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้มีการประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของธนาคารในการเดินหน้าการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าและยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง พร้อมร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและประชาคมโลกให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป