MTL ร่วมแสดงความยินดีกับ เฮงลิสซิ่งฯ โอกาส 1st Trading Day

ไพฑูรย์ ไกรอมร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล โดยมีสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ให้การต้อนรับ ในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ซึ่งเป็นการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ The Circus Studio