BTS ประสบความสำเร็จออก Green Bond 1.02 หมื่นลบ.จองเกินกว่า 2 เท่า

HoonSmart.com>>บีทีเอส ประสบความสำเร็จในการออก Green Bond 1.02 หมื่นล้านบาท นักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนกว่า 2 เท่า ย้ำจุดยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯดำเนินธุรกิจควบคู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTSG) เปิดเผยว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) บริษัทย่อยในเครือบีทีเอส กรุ๊ปฯ ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3, 5, 7 และ 10 ปี มูลค่ารวม 10,200 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่าง 3 – 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนกว่า 2 เท่า โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ – ใต้ ในส่วนของการจัดซื้อรถไฟฟ้าและระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกหุ้นกู้ Green Bond ของ BTSC ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน และยังสอดคล้องกับความตั้งใจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่จะออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ BTSC ในครั้งนี้ ถือเป็น Green Bond ชุดแรกของ BTSC ซึ่งอยู่ภายใต้ Green Bond Framework ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ Green Bond ของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ Green Bond Principles 2021 (GBP) ซึ่งออกโดย International Capital Market Association (ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards 2018 (ASEAN GBS) ซึ่งออกโดย the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) โดยมี Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance เป็นผู้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่า Green Bond ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยังได้รับรองว่า Green Bond ของบริษัทฯ เป็นไปตาม Climate Bonds Standard version 3.0 ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย

“การออก Green Bond ในครั้งนี้เป็น Green Bond ครั้งแรกของ BTSC หลังจากที่ BTSG ประสบความสำเร็จในการออก Green Bond มาแล้ว 2 ครั้งในปี 2562 และ 2563 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของผู้ลงทุนต่อความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน” นายสุรยุทธกล่าว