ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 7,960 ราย เสียชีวิต 53 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มจำนวน 7,960 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,950 ราย เสียชีวิต 53 ราย

ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,960 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,307 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 215 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 427 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,939,136 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 6,950 ราย หายป่วยสะสม 1,822,542 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,367 ราย

เสียชีวิต 53 ราย