ITEL ย้ายเข้าเทรด SET 8 พ.ย.นี้ รุกต่อยอดธุรกิจ New S-Curve

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ย้ายเข้าเทรดตลาด SET เพิ่มช่องทางขยายการลงทุนทางธุรกิจให้มีการเติบโตแข็งแกร่ง เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนเสริมสภาพคล่อง ต่อยอดธุรกิจ New S-Curve ผลักดันรายได้โตต่อเนื่อง หวังสร้างการเติบโตยั่งยืน

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ผู้ให้บริการโครงข่าย ติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือ Data Center เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์ของ ITEL เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยย้ายจากตลาดเดิม คือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงิน โดยการบริหารจัดการองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาบริการให้มีเสถียรภาพสูงสุด ทั้งการลงทุนที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดสภาพคล่องที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัท นำไปสู่มูลค่าตามราคาตลาดที่สูงขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหุ้น และทุนจดทะเบียน สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สามารถรุกขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สอดคล้องกับแผน New S-Curve ส่งผลให้การดำเนินงานในด้านรายได้ และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หลังจากย้ายเข้าจดทะเบียนซื้อขายใน SET บริษัทมีแผนผนึกกำลังทางธุรกิจตามแผน New S-Curve เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า สร้างการรับรู้แบรนด์ และเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ เชื่อว่าจะผลักดันให้รายได้เติบโต ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้ที่มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจโครงข่ายเพียงอย่างเดียว ส่งผลดีต่อการนำ ITEL ก้าวไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว