OTO รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” 2 ปีซ้อน

OTO รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” 2 ปีซ้อน

คณาวุฒิ วรรทนธีรัช (ที่ 2 ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ทวี อุดมกิจโชติ (ที่ 2 ขวา) รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์  (OTO) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (Thailand Sustainability Investment 2021: THSI) ในกลุ่มบริการ (Services)

สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงด้าน ESG ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19