TOP คว้ารางวัลเกียรติยศความยั่งยืนจาก SET Awards 2021 ต่อเนื่องปีที่ 4

บริษัท ไทยออยล์  ได้รับ รางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน