“วิฑูรย์ กรมดิษฐ์” ซื้อหุ้น AMATAV กว่า 0.04% ขยับถือ 5.02%

HoonSmart.com>> “วิฑูรย์ กรมดิษฐ์” เก็บหุ้น AMATAV เข้าพอร์ตกว่า 3.63 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0388% ขยับถือหุ้น 5.0228%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท อมตะ วีเอ็น (AMATAV) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 จำนวน 363,300 หุ้น คิดเป็น 0.0388% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 46,963,300 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0228% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น AMATAV ณ เวลา 11.35 น. ราคาอยู่ที่ 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +1.24% มูลค่าการซื้อขาย 254,410 บาท