ONEE ได้ฤกษ์เข้าเทรด 5 พ.ย.นี้ จุดเด่นกำไรเกิน 100%

HoonSmart.com>>”เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” พร้อมเข้าซื้อขายใน SET 5 พ.ย.นี้ ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท ผลการดำเนินงานเด่น   ปี 63 กำไร 633.87 ล้านบาท พุ่ง 255%  6 เดือนปีนี้ กำไร 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.58% ระดมทุนไปพัฒนาศักยภาพการเติบโตระยะยาว

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดเผยว่า บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 5 พ.ย. 2564 หลังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 496.25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 4,218.15 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน 4,048.13 ล้านบาท

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนนำเงินไปลงทุนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคต  รวมถึงแผนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาศิลปินและบุคลากร การพัฒนาช่องทางออนไลน์ การขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถของระบบระบบสารสนเทศ รวมทั้งการปรับโครงสร้างเงินทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

ด้านผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 633.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.48 ล้านบาทหรือเติบโต 255% เทียบกับกำไรสุทธิ 178.39 ล้านบาทในปี 2562 และในไตรมาสที่ 2/2564 มีกำไรสุทธิ 262.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.27 ล้านบาทหรือ 130.16 % จากระยะเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 113.91ล้านบาท และรวม 6 เดือนปีนี้มีกำไรทั้งสิ้น 455.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237.96 ล้านบาท คิดเป็น 109.58% จากกำไรสุทธิ 217.16 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน