ซีอีโอ CBG-XO คว้ารางวัล Best CEO Awards 38 บจ. ต้นแบบองค์กรความยั่งยืน

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ประกาศรางวัล SET Awards 2021  “เสถียร เศรษฐสิทธิ์” ซีอีโอ “คาราบาวกรุ๊ป” คว้า Best CEO Award 2 ปีซ้อน พร้อม”จิตติพร” จันทรัช ซีอีโอ “เอ็กโซติค ฟู้ด” คว้ารางวัล Best CEO Award   กลุ่มรางวัล Business Excellence  มี 28 บริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยม   3 บล.  2 บลจ.  กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีทั้งสิ้น 38 บริษัท  8 บจ. คว้ารางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ BANPU-BCP-IRPC-PTT-PTTGC-SAT-SCC-TOP

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

วันที่ 3 พ.ย.2564 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เป็น 2 กลุ่ม และเพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล Best Innovative Company Awards และ Deal of the Year Awards

“ปี 2564  มีหลายบริษัทได้รับการเสนอชื่อ หลายบริษัทที่ไม่เคยถูกเสนอชื่อมาก่อนหน้านี้ และที่น่าสนใจคือบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น ทั้ง Business Excellence และ Sustainability Excellence สะท้อนจากการปรับตัวที่แข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19” ดร.ประสาร กล่าว

ภากร ปีตธวัชชัย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า  ในปีนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์​​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป (CBG)  และนายจิตติพร จันทรัช ​​กรรมการผู้จัดการ ​​​​บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) ได้รับรางวัล Best CEO Award

ส่วนรางวัล Young Rising Star CEO Award คือ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ​​ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ​​​​​บริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR) และรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Award คือ นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ​ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)

รางวัล Outstanding CEO Awards ประกอบด้วย นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น (COM7), นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH), นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส (RS), นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส (SMPC), นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP), นายนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM), ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE), ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) (MGT) และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR)

ส่วนรางวัล Best Company Performance Awards ประกอบด้วย  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป  , บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น , บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC), บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI), บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE), บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  และบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย)

รางวัล Outstanding Company Performance Awards ประกอบด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ , บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC), บริษัท คอมเซเว่น , บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO), บริษัท อาร์เอส , บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO), บริษัท สหมิตรถังแก๊ส , บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE), บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP), บริษัท เธียรสุรัตน์ , บริษัท 2 เอส เมทัล (2S), บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ (BOL), บริษัท พรอดดิจิ (PDG) และ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) (UBIS)

ด้านกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่ 1.SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้แก่ บริษัท ปตท. (PTT), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC), บริษัท ไทยออยล์ (TOP), บริษัท บ้านปู (BANPU), บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP), บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)

2. Best Sustainability Awards  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL), บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)

3. Highly Commended in Sustainability Awards บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO), บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT), บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH), บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J)

4. Rising Star Sustainability Awards  ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC), บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP), บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA), บริษัท ดับ บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA), บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT), บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD), บริษัท ซาบีน่า (SABINA), บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (IRC), บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP), บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL), บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) และ บริษัท ซีลิค คอร์พ (SELIC)