TTB เปิด 4 แพลตฟอร์มต่อยอดความรู้การเงิน

HoonSmart.com>>ทีเอ็มบีธนชาต ชู 4 แพลตฟอร์มดิจิทัล “ ฟินทิป โดย ทีทีบี – ฟินฟิต กับ ทีทีบี – ฟิน ลิฟ แอนด์ เลิร์น โดย ทีทีบี ,ฟินบิส โดย ทีทีบี” เสริมแกร่งความรู้ทางการเงินให้คนไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ธนาคาร ทีเอ็มบี ธนชาต (ttb) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการส่งมอบความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามีความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม และต่อยอดไปที่การมีชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งวันนี้และอนาคต

ธนาคารได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และแพลตฟอร์มต่าง ๆให้นำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งจะตอบโจทย์ตรงความต้องการและเหมาะกับลูกค้าทั้ง 4 กลุ่มผ่าน 4 แพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่
1. fintips by ttb: แหล่งรวมเคล็ดลับทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้า Gen Y และคนรุ่นใหม่ บนเว็บไซต์ ttbbank.com และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของธนาคาร ที่ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Your financial companion เพื่อนที่รู้ใจเรื่องการเงิน” ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

2. finfit with ttb ชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีชีวิตทางการเงินที่ดี โดยจัดตั้งบนแพลตฟอร์ม Facebook Closed Group ที่เสมือนคอมมูนิตี้แห่งการแบ่งปันเรื่องราว และแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

3. fin live & learn by ttb โครงการให้ความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มพนักงานองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงานผ่านทีเอ็มบีธนชาต โดยจัดทำหลักสูตรในแบบ Active Learning ที่มีสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัยผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่ละองค์กร ธนาคารได้ดำเนินการ fin live & learn มาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี และจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรต่าง ๆ กว่า 30,000 คน ในไตรมาส 4 ธนาคารได้เพิ่มกิจกรรม “Tax Talk 2021” เพื่อส่งมอบเคล็ดลับช่วยให้ลูกค้าสามารถลดหย่อนภาษีและต่อยอดเงินคืนภาษี ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. finbiz by ttb โครงการเสริมความรู้และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ “LEAN Supply Chain by ttb” ที่ธนาคารได้ดำเนินการมานานกว่า 10 ปี พร้อมเพิ่มเติมความรู้ให้ครอบคลุม และขยายเนื้อหา แนวคิดต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินในแง่มุมอื่น เช่น “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” (ttb smart protect) บนเว็บไซต์ www.ttbbank.com/smartprotect ที่จะช่วยให้คนไทยค้นพบการวางแผนความคุ้มครองที่พอดีกับตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านการสำรวจใน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ สุขภาพ การออมเพื่อเกษียณ และการดูแลคนข้างหลัง เป็นต้น

“ท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 การมีความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คนไทยรับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น ทีเอ็มบีธนชาตจึงต้องการเข้าไปเติมเต็มให้ความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารที่ต้องการยกระดับบริการและส่งมอบประสบการณ์ทางการเงิน เพื่อเป้าหมายชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ของคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต” นางกาญจนา กล่าว