‘เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง’ ส่ง K-ALLROAD-UI ทำกำไรทุกสภาวะตลาดให้พอร์ตเศรษฐี

HoonSmart.com>> “เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง” ร่วม Lombard Odier เปิดตัวกองทุน K-ALLROAD-UI กระจายลงทุนทุกสินทรัพย์ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มีผลขาดทุนจำกัดในระดับที่ตั้งไว้ ปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่อง เสิร์ฟพอร์ตลูกค้าสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เปิดขาย IPO ระหว่าง 28 ต.ค.–9 พ.ย.64 ตอกย้ำหลักการ Risk-Based Asset Allocation กระจายการลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier ออกกองทุนใหม่ K ALL ROAD FUND NOT FOR RETAIL INVESTOR (K-ALLROAD-UI) ที่บริหารและกระจายการลงทุนบนหลักการที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-Based Asset Allocation) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงในทุกสภาวะตลาด โดยกองทุน K-ALLROAD-UI มีความโดดเด่นที่ทำให้กองทุนนี้พิเศษกว่ากองทุน Risk-Based อื่นๆ

กองทุนมีการกระจายความเสี่ยงไปยังทุกสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งในสินทรัพย์ดั้งเดิมและสินทรัพย์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอ้างอิงผลตอบแทนจากเงินเฟ้อ และความผันผวนของตลาด เพราะเมื่อบางสินทรัพย์ปรับตัวลงแรง สินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีจะช่วยพยุงพอร์ตได้ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนที่คาดไว้ ในขณะเดียวกันก็ยังกระจายการลงทุนในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งตลาดพัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยง อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

พอร์ตการลงทุนถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เหมาะเป็นพอร์ตลงทุนหลัก ทุกการซื้อ-ขาย จะมีขั้นตอนที่ชัดเจน จากข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า การบริหารพอร์ตและการบริหารอารมณ์มักจะขัดแย้งกันเสมอ แม้แต่กับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ เราเชื่อว่าการนำกลยุทธ์บริหารจัดการที่เป็นระบบเข้ามาผสมควบคู่ไปกับการบริหารแบบดั้งเดิมเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาดจากอารมณ์ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอให้กับนักลงทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

จากผลการดำเนินงานกองทุน 9 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลักให้ผลตอบแทนเป็นบวก 100% (ถ้าลงทุนอย่างน้อย 3 ปี) และสามารถคุมผลขาดทุนสูงสุดใน 1 ปี ได้ตามที่คาด มีการบริหารจัดการและปรับสัดส่วนในการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ ที่สำคัญที่สุดคือระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขาลง ช่วยจำกัดการขาดทุนแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือในสภาวะตลาดที่ทุกสินทรัพย์ปรับตัวลงพร้อมกัน อีกทั้งทุกสินทรัพย์ที่ลงทุนมีสภาพคล่องทั้งสิ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตให้มีผลขาดทุนจำกัดอยู่ในระดับที่ตั้งไว้

“ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก LO FUNDS – ALL ROADS SYST. NAV HDG, (USD) I เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2555 มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสามารถให้ผลตอบแทนถึง 60.8% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค.2564) ค่าความผันผวนต่อปีที่ 4.9% ผลขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นอยู่ที่ 8.0% และด้วยหลักการลงทุนแบบ Risk-Based Asset Allocation ทำให้ KBank Private Banking เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้ จะสามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกวัฎจักรเศรษฐกิจ และคาดดว่ากองทุน K-ALLROAD-UI จะมีผลตอบแทนคาดหวังสูงกว่าเงินฝากระยะสั้น 4% ต่อปีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และโอกาสที่จะขาดทุนสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 10%” นายจิรวัฒน์ กล่าว

กองทุน K-ALLROAD-UI เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น มีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากต้องการผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนตลาดเงินหรือเงินฝาก เสนอขายระหว่างวันที่ 28 ต.ค.– 9 พ.ย.2564 สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลหรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

นายจิรวัฒน์ กล่าวว่า KBank Private Banking เชื่อมั่นเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ด้วยหลักการ Risk-Based Asset Allocation ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้แนะนำให้แก่ลูกค้าทั่วโลกเป็นเวลากว่า 225 ปี โดย Lombard Odier เชื่อว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการกระจายและจัดสรรการลงทุน คือการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตให้อยู่ในระดับที่ตั้งไว้ และใช้ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการกระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์

หลักการ Risk-Based Asset Allocation จะการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์โดยการพิจารณา “ความเสี่ยง” ของสินทรัพย์เป็นหลัก มีการบริหารเงินลงทุนตามกรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยกระบวนการจัดสรรเงินลงทุนจะใช้ข้อมูลความเสี่ยงของสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็นตัวตั้งต้นหลัก และปรับสัดส่วนเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท ทำให้ในระยะยาวสินทรัพย์ทุกประเภทสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวก ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นแตกต่างกันตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ดังนั้นความสำเร็จของการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวคือ การจัดการความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน โดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ “ที่แน่นอน” สัดส่วนในการลงทุนจะปรับเปลี่ยนไปตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป