‘แรบบิท แคช’ รุกสินเชื่อดิจิทัล ตั้งเป้าปีแรก 2-3 พันล้าน

HoonSmart.com>>“แรบบิท แคช”ปฏิวัติการให้สินเชื่อ ใช้ข้อมูลทางเลือก ปล่อยกู้ผ่านดิจิทัล 100% ให้บริการไตรมาสแรกปีหน้า ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาทในปีแรก นำร่องความร่วมมือกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส, อิออน ธนสินทรัพย์ และฮิวแมนิก้า ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย

นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช เปิดเผยว่า แรบบิท แคช ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)  และบริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMAN) ได้พัฒนาการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลที่ตอบโจทย์และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” ด้วยการให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเท่าเทียม สร้างความแตกต่างจากการให้บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำภายใต้กระบวนการทั้งหมดผ่านดิจิทัลอย่างแท้จริง มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยสูงสุด

“แรบบิท แคช ตั้งเป้าให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปภายในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดปล่อยสินเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาทในปีแรก” นางสาวรัชนี กล่าว

สินเชื่อของ “แรบบิท แคช” ถูกออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยแรบบิท แคชวางแผนใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่างๆ ของผู้บริโภค มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน

ระยะแรก ได้พัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEX โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับที่มีประวัติในการจัดส่งสินค้าพัสดุกับทางเคอรี่เป็นประจำ โดยบริษัทจะประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้ากลุ่มแรก เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อก่อนจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าของเคอรี่ทุกคนในอนาคต

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคน บางส่วนอาจมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือการจัดการสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว แรบบิท แคชจึงเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า โดยใช้ข้อมูลการใช้บริการกับเคอรี่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า ได้แก่ รายละเอียดของการส่งพัสดุ มูลค่าการส่งพัสดุ ค่าบริการ รูปแบบการเรียกเก็บเงินจากผู้รับสินค้า ระยะเวลาการใช้บริการกับเคอรี่ หรือประเภทของสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ จะช่วยให้ แรบบิท แคช ทำความเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น และพิจารณาวงเงินสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMAN) กล่าวว่า ร่วมมือกับแรบบิท แคช เพื่อนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ให้บริษัทที่เป็นลูกค้าของฮิวแมนิก้า ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่นายจ้างสามารถมอบให้ลูกจ้างนอกเหนือจากสวัสดิการด้านสุขภาพหรือการดูแลความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ ของพนักงาน

นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ผ่านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล จึงร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แรบบิท แคชเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมถึงการให้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม AEON Financial Service ประเทศญี่ปุ่น