ttb analytics คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย กดดัน”บาท”ปี 65 แตะ 33.5 – 35.0 บาท/ดอลล์

HoonSmart.com>>ttb analytics คาดทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นสหรัฐฯ หนุนเงินบาทปี 2565 เคลื่อนไหว 33.5 – 35.0 บาทต่อดอลลาร์ แนะธุรกิจวางแผนรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนระยะสั้น

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี (ttb analytics) คาดเงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่องในปี 2565 แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในด้านท่องเที่ยว แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าต่อเนื่องจากเงินที่ไหลกลับสหรัฐฯ ประเมินกรอบค่าเงินบาทปี 2565 ไว้ที่ 33.5 – 35.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แนะธุรกิจวางแผนรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากการแข็งค่าเงินบาทในระยะสั้น

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี (ttb analytics) วิเคราะห์ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2565 หลังจากที่การประชุมเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากขึ้นว่าปี 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-2 ครั้ง

ซึ่งการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ปี 2565 อาจไม่สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ที่จำเป็นต้องอยู่ในระดับต่ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และส่งผลให้สกุลเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ อ่อนค่าลง

ในอดีต การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการอ่อนค่าของเงินบาท โดยในปี 2558 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก ภายหลังวิกฤตการเงินซับไพร์ม ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเพิ่มขึ้น เงินบาทอ่อนค่ากว่า 11.7 % จากระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และขยับไปที่ระดับสูงสุด 36.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2558

แม้ภาพรวม ค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง แต่เศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวในปีหน้า อาจส่งผลให้เกิดความต้องการเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น ประกอบกับการเป็นประเทศที่มีการอ่อนค่าเงินสูงสุดเป็นอันดับแรกของเอเชียในปี 2564 อาจส่งผลให้เงินบาทปรับแข็งค่าในระยะสั้น และมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น จากการเก็งกำไรค่าเงินของนักลงทุนต่างชาติ

ดังนั้น ภาคธุรกิจควรใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX forward) การจองสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX options) เพื่อปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินที่อาจพุ่งสูงขึ้นในปี 2565 เพื่อรักษาความสามารถทำกำไรจากการส่งออกและบริหารต้นทุนการนำเข้า