“เคอรี่ โลจิสติคส์” สนับสนุนขนส่งอาหารโครงการรักษ์อาหาร มูลนิธิเอสโอเอส

บริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม Kerry Logistics Network Limited หรือ KLN ได้ร่วมกับ Kellogg’s จัดกิจกรรมในการส่งมอบอาหารเพื่อนำไปบริจาค ให้กับโครงการรักษ์อาหาร มูลนิธิเอสโอเอส เพื่อผู้ยากไร้ โดย เคอรี่ โลจิสติคส์ ให้การสนับสนุนเรื่องการขนส่ง อาหารจากคลังสินค้าจังหวัดระยองไปยังจุดกระจายสินค้า ณ สมาคมสุพรรณพระนคร แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ