HENG กำไร Q2/64 ลด 50% ฉุดงวดครึ่งปี หุ้นจ่อเทรด 19 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> “เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล” (HENG) ผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อภาคเหนือ พร้อมเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ต.ค.64 ขาย IPO ราคา 1.95 บาท เปิดงบไตรมาส 2/64 กำไรลด 50% เหลือ 48 ล้านบาท เหตุมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพุ่ง 98 ล้านบาท ฉุดงวดครึ่งปีแรกกำไรเหลือ 109 ล้านบาท ลดลง 35% จากงวดปีก่อน

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 กำไรสุทธิ 48.14 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลง 50.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 96.88 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท หรือ 425.83% จากงวดปีก่อน ขณะที่รายได้รวมมีจำนวน 405 ล้านบาท ลดลง 0.35% จากงวดปีก่อน

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 109.05 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ลดลง 36% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 171.00 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท โดยมีรายได้รวม 765 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 74 ล้านบาท หรือ 8.83% และมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาทจากงวดปีก่อน หรือ 68.13%

ด้านนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HENG” ในวันที่ 19 ต.ค.2564

HENG เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ “เฮงลิสซิ่ง” ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่หลากหลาย ครบวงจร และการมุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ณ มิ.ย. 2564 มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่ม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพ

HENG มีทุนชำระแล้ว 3,810 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 800.84 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปวันที่ 6 – 8 ต.ค.2564 ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายและมูลค่าระดมทุน 1,561.63 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เปิดเผยว่า HENG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบันการเงิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย HENG มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นนำ ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างครบวงจร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในทุกระดับ ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

HENG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มทวีเฮง ถือหุ้น 36.70% 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 10.00% และ 3) กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น 9.98% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 29.00 เท่า โดยคำนวนจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 ถึงไตรมาสที่ 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ HENG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

อ่านข่าว

HENG เคาะราคา 1.95 บาท ขาย 6-8 ต.ค. เข้าเทรด SET 19 ต.ค.

KBANK ซื้อหุ้น HENG 10% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 2