GLOCON จ่อ”เพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้” ซื้อกิจการ “ลูกชิ้นทิพย์” 70%

ำHoonSmart.com>>บอร์ด GLOCON อนุมัติแผนซื้อกิจการ “ลูกชิ้นทิพย์ 70% เสริมแกร่งธุรกิจอาหาร อัพมาร์จิ้น คาดเจรจาเงื่อนไข-โอนหุ้นจบไตรมาส 1/65 เตรียมแผนเพิ่มทุนเกือบ 1,000 ล้านบาทและออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพิ่มสภาพคล่องรับรอง M&A ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก

นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้เห็นชอบแนวทางการเข้าซื้อกิจการ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง (PSM) และบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น (PSD) ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นเบอร์ 1 ของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์” ในสัดส่วน 70% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม คาดสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไข พร้อมชำระเงินและโอนหุ้นเสร็จไตรมาส 1 ปี 2565

การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯสามารถขยายไลน์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะตลาดในประเทศได้ทุกรูปแบบ ทั้งค้าส่ง (Wholesale), ค้าปลีก (Retail) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ PSD รวมไปถึงช่องทาง Modern Trade ช่วยขยายฐานการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น หนุนศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

สำหรับเงินทุนในการซื้อกิจการครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งที่บอร์ดได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 984 ล้านบาท จากเดิม 2,658 ล้านบาท เป็น 3,643 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) พร้อมทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเสริมแกร่งสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ M&A ตามแผนที่วางไว้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์การก้าวสู่ความเป็น “ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก”

บริษัทฯกำหนดออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 423 ล้านหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ 90 สตางค์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นวันที่ 8 ธ.ค.2564 ซึ่งกำหนดจองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 4-7 และ 10 ม.ค. 2565 เตรียมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) อายุ 2 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 519 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 6 หุ้น  ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งจะขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2654 วันที่ 26 พ.ย. 2564 ผ่านรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอส์ (E-Meeting)