HANA ปันผล 1 บาท XD 29 ต.ค. ทุ่มลงทุน 2 พันลบ.เพิ่มกำลังผลิต

HoonSmart.com>> บอร์ด “ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส” เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตรา 1 บาท/หุ้น กำหนดขึ้น XD 29 ต.ค.64 จ่ายเงิน 15 พ.ย.64 พร้อมทุ่มงบ 2,000 – 2,160 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ผลิตสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เกาหลี เพิ่มกำลังผลิต รองรับออเดอร์ หลังบริษัทย่อยปิดดีลเซ็นสัญญายักษ์ใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกาหลี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 อัตราหุ้นละ 1.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 1 พ.ย.2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 29 ต.ค.2564 และจ่ายเงินวันที่ 15 พ.ย.2564

นอกจากนี้บริษัทรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ของบริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดกัเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (Power MasterSemiconductor Co., Ltd.) “PMS” ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชองจูสาธารณรัฐเกาหลี

ตามที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ข้อมูลนักลงทุนว่า PMS ได้ส่งมอบตัวอย่างอุปกรณ์ให้กับลูกค้าหลายรายที่แสดงความสนใจในเซมิคอนดักเตอร์ซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ของบริษัท ลูกค้าเหล่านี้ได้ทำการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ โดยมีเกณฑ์การทดสอบหลายประการ เช่น การทำงาน ประสิทธิภาพตามข้อกำหนด และความทนทานในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับที่มาตรฐานขึ้นสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือน อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ Cloud Computing อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า EV/OBC (เครื่องชาร์จออนบอร์ด) และพลังงานหมุนเวียน

ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนะนำอุปกรณ์และผลตอบลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นบวก 100% สำหรับเกณฑ์การทดสอบทั้งหมด ผู้ทำการทดสอบหลักๆ ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมและเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีน บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น แบรนด์อินโฟร์เทนเมนท์ในรถยนต์รายใหญ่และบริษัทเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ PMS ได้มีการลงนามในข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ โดย PMS จะส่งมอบอุปกรณ์การจัดการพลังงานใหแ้ก่บริษัทดังกล่าวเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มใน PMS เพื่อจัดหาอุปกรณ์การผลิตที่จำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพื่อรองรับการผลิตจำนวนมากของอุปกรณ์ซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ โดยบริษัทฯ จะลงทุนอีกประมาณ 60 -65 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,000 – 2,160 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนจากเงินสดสำรองของบริษัทฯ โดยจะทยอยนำไปใช้ในระยะเวลาประมาณ 9 – 12 เดือน บริษัทฯ ประมาณการว่า สายการผลิตขนาดใหญ่จะติดตั้งแล้วเสร็จภายในต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 โดยมีกำลังการผลิตเริ่มในช่วงปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566

นอกจากนี้มีบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์จำนวนหนึ่งในประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังทดสอบอุปกรณ์ปัจจุบันของบริษัท และกำลังรอการเปิดตัว SiC MOSFET (อุปกรณ์หลักสำหรับอินเวอร์เตอร์ออนบอร์ด/ออฟบอร์ด สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า) ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ในไตรมาสที่ 3/2565 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผลตอบรับจากบริษัทเหล่านั้นจะอยู่ในระดับใด บริษัทอาจจะได้มีโอกาสลงนามในสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้เงินสดสำรองของบริษัทฯ