KEX ร่วมทุนเบทาโกร บุกธุรกิจขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

HoonSmart.com>>เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ร่วมทุน 60% เบทาโกร 40% ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิชั้นนำในระดับแนวหน้า สร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง กวาดลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  หรือ KEX เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เบทาโกร และ/หรือ บริษัทย่อย (BTG) สัดส่วนการลงทุน KEX  60% และ BTG 40% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และมีแผนจะเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิชั้นนำ  (Cold delivery platform) ในระดับแนวหน้า ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลกเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนฯ เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะกลางของ KEX ที่จะขยายและสรรหาแนวทางการต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของทั้ง KEX และ BTG