ตลาดฯ รับ TRUBB-W2 เข้าเทรด 8 ต.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ TRUBB-W2 ลงกระดานเทรด 8 ต.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ชื่อย่อ TRUBB-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 8 ต.ค. 2564

TRUBB-W2 จำนวน 136,295,937 หน่วย อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 ก.ย.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 ก.ย. 2567

ด้านหุ้น TRUBB ณ เวลา 11.03 น. อยู่ที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ +3.12% มูลค่าการซื้อขาย 22.30 ล้านบาท