บลจ.บัวหลวงตัดขาย NETBAY ออก 0.57% ยังถือหุ้น 14.44%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เฉือนขายหุ้น NETBAY ออก 1.14 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 0.57% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 14.44%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ (NETBAY) เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 จำนวน 1,137,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.5685% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 28,872,200 หุ้น หรือ 14.4361% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น NETBAY วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ปิดที่ 25.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง จากเปิด 25.25 บาท และขึ้นไปสูงสุด 25.75 บาท ต่ำสุดราคาปิด

ด้านหุ้น NETBAY ปิดตลาด 6 ต.ค.2564 ที่ราคา 24.80 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 6.54 ล้านบาท