กิตติยา อุทกโยธะ เก็บ OTO เพิ่ม-ถือ 5.42%

HoonSmart.com>>นักลงทุนรายใหญ่ “กิตติยา อุทกโยธะ” เก็บหุ้น OTO เพิ่ม ขยับถือ 5.42% …ฟาก “ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ” เก็บ XPG ดันถือ 5.74%

นางสาวกิตติยา อุทกโยธะ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า วันที่ 4 ต.ค.2564 ได้มาหุ้น OTO สัดส่วน 0.6511% รวมหุ้นเดิม 4.7738%  ส่งผลถือหุ้นรวมภายหลังการได้มา 5.4249%

ขณะเดียวกัน นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)  รายงานสำนักงานก.ล.ต. ว่า วันที่ 4 ต.ค. ได้มาหุ้น เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG)  สัดส่วน 5.7418% เดิมถืออยู่ 1.9641% รวมถือหุ้นภายหลังการได้มา 7.70%