APM ควง LDC เยี่ยมชมโครงการ DHOUSE

ดร.สมภพ ศักดิ์พันพนม ประธานกรรมการและนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลดีซี เด็นทัล (LDC) ร่วมประชุมและเยี่ยมชมโครงการบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ อรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย ร่วมให้การต้อนรับ