ตลาด mai รับวอร์แรนต์ IP-W1 เทรด 6 ต.ค.นี้

HoonSmart.com> “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” รับวอร์แรนต์ IP-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เข้าเทรด 6 ต.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ชื่อย่อ IP-W1 จำนวน 19,221,866 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดและเริ่มทำการซื้อขาย 6 ต.ค. 2564

IP-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 ต.ค.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 25.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 30 ก.ย. 2566

ด้านหุ้น IP ณ เวลา 11.26 น. อยู่ที่ 21.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 668,060 บาท