GULF ผนึก Singtel ตั้ง Data Center ในไทย-โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิต 2 เริ่ม COD

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ” เซ็น MOU “Singtel” ร่วมทุนตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในไทย เล็งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดด พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคต ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้า กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตที่ 2 กำลังการผลิต 662.5 เมกะวัตต์ ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย โดยร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันที่ 50% เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศ และไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscalers) ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย

บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ Singtel ในการจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีความชำนาญในการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ในขณะที่ Singtel มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายทั่วโลก อันจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถร่วมลงทุนขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลร่วมกับ Singtel ไปในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หน่วยผลิตที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามกำหนด หลังจากหน่วยผลิตที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (IPD) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และ โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี(GPD) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2,650 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.เป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 3-4 ในเดือนมี.ค.และต.ค.2565 ตามลำดับ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2566-2567