หุ้นกู้ GULF จองล้น 2.06 เท่า ปิดขายมูลค่า 3 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนให้การตอบรับล้นหลามจองซื้อเกินจำนวนเสนอขาย 2.06 เท่า ด้านหุ้นกู้ขาย 5 รุ่น อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ย 1.74-3.40% ต่อปี เตรียมนำเงินชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นสถาบันการเงินที่ใช้ซื้อหุ้น INTUCH และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 25,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 2.06 เท่า บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.74% มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.48% มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.01% มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท รวมอายุเฉลี่ยหุ้นกู้ 5.9 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.51% มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

สำหรับเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป