ตลท.ต่ออายุแม่-ลูก STOWER ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

HoonSmart.com>>ตลท.ขยายเวลา STOWER , STOWER-W3 เข้าข่าย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 28 ก.ย. 2564 ถึง 18 ต.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.)ขยายเวลาห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 หุ้นบริษัท สกาย ทาวเวอร์ (STOWER) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) ตั้งแต่ 28 ก.ย. 2564 ถึง 18 ต.ค. 2564

โดย STOWER ราคาปิดที่ 0.13 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง +8.33% มูลค่าการซื้อขาย 114.00 ล้านบาท
STOWER-W3 ราคาปิดที่ 0.06 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 61.15 ล้านบาท