บลจ.บัวหลวงเก็บหุ้น BH เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.113% ขยับถือ 5.0276%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เข้าซื้อหุ้น “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” จำนวน 9 แสนหุ้น กว่า 0.113% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0276%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้น บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 จำนวน 9 แสนหุ้น หรือคิดเป็น 0.113% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 40,008,00 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น BH วันที่ทำรายการ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา เปิด 136.00 บาท สูงสุด 139.50 บาท ต่ำสุด 134.50 บาทและปิด 139.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ +2.57% มูลค่าการซื้อขาย 629.70 ล้านบาท

ล่าสุด 24 ก.ย.2564 ปิดตลาดที่ราคา 142.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ +1.43% มูลค่าการซื้อขาย 382.47 ล้านบาท