ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 12,353 ราย เสียชีวิต 125 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม  รวม 12,353 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,532,775 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,305 ราย เสียชีวิต 125 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 รวม 12,353 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,809 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,000 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 532 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,532,775 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

 ผู้ป่วยกำลังรักษา 122,463 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,305 ราย หายป่วยสะสม 1,395,481 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

เสียชีวิต 125 ราย