รีบเติม…OR-BCP ขึ้นราคาน้ำมัน 30-40 สต.

HoonSmart.com>>OR-BCP ประกาศปรับขึ้นน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 30 สต. ส่วน  ดีเซลขึ้น 40 สต.มีผล 24 ก.ย.64

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 0.30 บาท ส่วน กลุ่มดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 0.40 บาท ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 24 ก.ย.64 เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 37.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.08 บาท
E20 ลิตรละ 28.84 บาท
E85 ลิตรละ 23.04 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 30.29 บาท
B10 ลิตรละ 27.29 บาท
B20 ลิตรละ 27.04 บาท