SCI คว้าประมูล “โรงไฟฟ้าชุมชน” 4 โครงการ 11 MW

HoonSmart.com>> “เอสซีไอ อีเลคตริค” ชนะประมูล “โรงไฟฟ้าชุมชน” 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 11 เมกะวัตต์ ด้าน CEO “เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล” มั่นใจพร้อมเดินหน้าขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามแผน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 บริษัท จากที่ยื่นผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคจำนวน 169 บริษัท

ทั้งนี้ กำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2567

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) บริษัทร่วมทุนของ SCI ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ และมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร และจัดหาวัตถุดิบที่นำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้

“ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ SCI ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายเกรียงไกรกล่าว