“นเรศ งามอภิชน” ตัดขาย MACO ออก 22 ล้านหุ้น ยังถือ 9.66%

HoonSmart.com>> “นเรศ งามอภิชน” นักลงทุนรายใหญ่ ตัดขายหุ้น MACO ออก 22 ล้านหุ้น กว่า 0.40% ยังถือหุ้นในพอร์ตกว่า 9.66%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย นเรศ งามอภิชน รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 จำนวน 22 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 0.4065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 523 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.6637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นเรศ งามอภิชน

ด้านหุ้น MACO เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ทำรายการ ปิดที่ราคา 070 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 11.35 ล้านบาท จากเปิดและเป็นราคาต่ำสุดของวันที่ 0.70 บาท สูงสุด 0.71 บาท

ขณะที่ล่าสุด 16 ก.ย.ปิดตลาดที่ราคา 070 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -2.78% มูลค่าการซื้อขาย 68.25 ล้านบาท