TSE แจกปันผล 0.04 บาท/ หุ้น ขึ้น XD 29 ก.ย.64

HoonSmart.com>> บอร์ด TSE ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 29 ก.ย. 64 และกำหนดจ่ายเงิน 12 ต.ค. 64

รบริษัท บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 29 ก.ย. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2564