GPSC หยุดเดินเครื่องนอกแผน “โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5”

HoonSmart.com>> “โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่” เผยหยุดเดินเครื่องนอกแผน “โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5” อยู่ระหว่างตรวจหาสาเหตุ คาดกลับมาผลิตตามปกติช่วงต้นปี 65 ยันไม่กระทบการขายไฟฟ้าและไอน้ำลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทผลิตทดแทน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผจู้ดัการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผน (Unplanned Outage) ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.2564 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบสาเหตุร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรและบริษัทประกันภัย โดยคาดว่าจะสามารถกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตตามปกติได้ภายในช่วงต้นปี 2565

ทั้งนี้ การหยุดเดินเครื่องดังกล่าวไม่กระทบต่อการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการผลิตทดแทนโดยใช้โครงข่ายการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการ