ตลท.จับ AF-AQ แคชบาลานซ์-ยกระดับ 2 แม่-ลูก UREKA

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับขัง AF-AQ เข้า Cash Balance พร้อมยกระดับ UREKA , วอร์แรนต์ UREKA-W2 ขึ้นระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 14 ก.ย.-4 ต.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่หุ้นบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF) และบริษัท เอคิว เอสเตท (AQ) สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.-4 ต.ค.2564

พร้อมกันนี้ยกระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.-4 ต.ค.2564