ผถห. SABUY ไฟเขียวซื้อหุ้น TBSP 73.48% ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ TKS 9.68%

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น SABUY โหวตครบ 100% อนุมัติซื้อหุ้น TBSP 73.48% และ ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ TKS 9.68% จับมือต่อยอดธุรกิจ ขยาย synergy

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สบาย เทคโนโลยี (SABUY) กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,292.25 ล้านบาทโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110 ล้านหุ้น (พาร์ 1 บาท) หรือ 9.68% เพื่อจำหน่ายให้กับ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  (TKS) ในราคาหุ้นละ 8.95 บาท เป็นเงิน 984,500,000 บาท และขายหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด มูลค่า 1,020,522,000 บาท ให้บริษัท ทีบีเอสพี (TBSP)

พร้อมกันนี้ อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นจำนวน 150,061,118 หุ้น หรือ 73.48% ของบริษัท TBSP จากบริษัท TKS ด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,005 ล้านบาท

นายชูเกียรติกล่าวว่า ทาง SABUY มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม TKS ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี และเชื่อว่าจะร่วมกันต่อยอดธุรกิจโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้าน E-Money ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ยังสามารถขยายฐานลูกค้าใน ecosystem ของกลุ่มสบาย รวมถึงสบาย มันนี่ ธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) สามารถขยายเข้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร ลูกค้า และคู่ค้าของ กลุ่ม ทีเคเอส ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับ TKS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซินเน็คหรือ Synnex หนึ่งในผู้นำด้าน IT Ecosystem ของไทย และจะถือหุ้นร่วมกันใน TBSP ซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  SABUY จะถือหุ้น 73.48% และ TKS ถือหุ้นไม่เกิน 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TBSP