ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ B-W6 เริ่มเทรด 25 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ B-W6 เริ่มซื้อขายวันแรก 25 ส.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ (B) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 จำนวน 320,304,674 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 25 ส.ค. 2564

B-W6 มีอายุ 2 ปี นับจากออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ (17 ส.ค.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ราคา 0.66 บาท/หุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ก.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 16 ส.ค. 2566